Tidak Dapat Menyimpan Fail ke Desktop dan Kesalahan "Fail tidak dijumpai" di Windows 10

Apabila anda cuba menyimpan fail di desktop atau folder dokumen pada komputer Windows 10 anda, ia mungkin menunjukkan mesej ralat "Fail tidak dijumpai". Berikut adalah kata kunci mesej ralat penuh:

Simpan sebagai C: \ Users \ Ramesh \ Desktop \ filename.txt

Fail tidak dijumpai.

Periksa nama fail dan cuba lagi.

.. dengan ralat "Perubahan tidak sah disekat" di kawasan Pemberitahuan dan Pusat Tindakan.

Untuk setiap kesalahan, pemberitahuan pusat tindakan bersama dengan entri log acara dibuat.

Berikut adalah entri log peristiwa berkaitan (Id Peristiwa: 1123 ):

  Log Name: Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational Source: Microsoft-Windows-Windows Defender Date: Event ID: 1123 Task Category: None Level: Warning Keywords: User: SYSTEM Computer: DESKTOP-JKJ4G5Q Description: C:\Program Files\Tally\Tally.ERP9\tally.exe has been blocked from modifying %userprofile%\Documents\ by Controlled Folder Access. Detection time: User: DESKTOP-JKJ4G5Q\ramesh Path: %userprofile%\Documents\ Process Name: C:\Program Files\Tally\Tally.ERP9\tally.exe Signature Version: 1.291.266.0 Engine Version: 1.1.15800.1 Product Version: 4.18.1902.2 
  Log Name: Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational Source: Microsoft-Windows-Windows Defender Date: Event ID: 1123 Task Category: None Level: Warning Keywords: User: SYSTEM Computer: DESKTOP-JKJ4G5Q Description: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe has been blocked from modifying %desktopdirectory%\ by Controlled Folder Access. Detection time: User: DESKTOP-JKJ4G5Q\ramesh Path: %desktopdirectory%\ Process Name: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe Signature Version: 1.291.266.0 Engine Version: 1.1.15800.1 Product Version: 4.18.1902.2 

Gejala di atas diperhatikan pada Windows 10 build 1709 dan lebih tinggi. Ini kerana "Accessed Folder Access", fitur anti-ransomware yang pertama kali diperkenalkan di Fall Creators Update v1709, menghalang program yang tidak dipercaya menulis ke kawasan yang dilindungi seperti folder Desktop atau Dokumen.

$config[ads_text6] not found

Microsoft tidak memberitahu program mana yang "tidak dipercayai". Sebagai contoh, kesalahan di atas mungkin berlaku semasa menyimpan ke fail .txt di Desktop menggunakan EditPad Lite atau program serupa. Semasa saya menguji dengan Notepad ++ di Windows 10 v1809, masalahnya tidak muncul. Ada kemungkinan Windows 10 mempunyai senarai program "dipercayai" terbina dalam, dan senarai itu dapat dikemas kini sekarang dan kemudian.

Betulkan: Tidak dapat Menyimpan Fail ke Desktop dan Kesalahan "Fail tidak dijumpai"

Pilihan 1: Matikan Akses Folder Terkawal

Untuk mematikan Akses Folder Terkawal, gunakan langkah-langkah berikut:

  1. Buka Pusat Keselamatan Windows Defender
  2. Klik Perlindungan virus & ancaman
  3. Klik tetapan perlindungan Virus & ancaman
  4. Tatal ke bawah ke Akses folder terkawal

    Melumpuhkan akses folder Windows Defender terkawal
  5. Matikan tetapan

Pilihan 2: Benarkan Program Khusus untuk Akses Folder Terkawal (mempunyai pilihan Diaktifkan)

Kadang-kadang, aplikasi yang selamat digunakan akan dikenal pasti berbahaya oleh fitur Akses Folder Terkawal. Ini berlaku kerana Microsoft ingin memastikan anda selamat dan kadang-kadang akan melakukan kesalahan; namun, ini mungkin mengganggu cara anda menggunakan PC anda. Anda boleh menambahkan aplikasi ke senarai aplikasi yang selamat atau yang dibenarkan untuk menghalangnya daripada disekat.

Sekiranya anda tidak mahu mematikan Akses Folder Terkawal, anda boleh memasukkan program tertentu ke dalam senarai putih agar Windows 10 tidak menyekat aplikasi tersebut daripada menulis ke desktop, dokumen atau folder terlindung lain.

Akses folder terkawal - Membolehkan aplikasi

Untuk memasukkan senarai putih (izinkan) program untuk akses Folder Terkawal, baca artikel Cara Mengkonfigurasi dan Menggunakan Akses Folder Terkawal di Windows 10 untuk mendapatkan maklumat terperinci. Perhatikan bahawa anda boleh menggunakan PowerShell untuk menghidupkan / mematikan tetapan. Pastikan anda memasukkan PowerShell.exe senarai putih terlebih dahulu.

Itu sahaja! Semoga artikel itu membantu.

Artikel Berkaitan