Sematkan Google Drive ke Panel Navigasi Penjelajah Fail

Semasa anda memasang klien Google Drive Backup and Sync, folder Google Drive disematkan ke kawasan Akses Pantas, tetapi tidak ditunjukkan sebagai kategori yang terpisah (seperti OneDrive atau Dropbox). Untuk menyematkan Google Drive ke panel kiri di File Explorer, anda perlu membuat objek folder shell khas dan menambahkan nilai pendaftaran System.IsPinnedToNamespaceTree DWORD, menetapkan data nilainya menjadi 1 . (Contoh)

Sematkan Google Drive ke panel Navigasi Explorer Menggunakan Edit Registry

Muat turun fail pendaftaran, unzip dan jalankan fail REG yang sesuai, log keluar dan log masuk kembali agar perubahan itu berlaku.

Anda harus melihat Google Drive Disematkan sebagai item yang terpisah pada panel navigasi.

Sekiranya anda memutuskan untuk membuang Google Drive dari panel navigasi, jalankan fail REG undo gdrive-undo.reg .

Kandungan Fail REG

 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}] @="Google Drive" "System.IsPinnedToNamespaceTree"=dword:00000001 "SortOrderIndex"=dword:00000042 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\InProcServer32] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 59, 00, 53, 00, 54, 00, 45, 00, 4D, 00, 52, 00, 4F, 00, 4F, 00, 54, 00, \ 25, 00, 5C, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6D, 00, 33, 00, 32, 00, 5C, 00, 73, 00, 68, \ 00, 65, 00, 6C, 00, 6C, 00, 33, 00, 32, 00, 2E, 00, 64, 00, 6C, 00, 6C, 00, 00, 00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\ShellFolder] "FolderValueFlags"=dword:00000028 "Attributes"=dword:f080004d [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel] "{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}] @="Google Drive" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\DefaultIcon] @="C:\\Program Files\\Google\\Drive\\googledrivesync.exe, 0" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\Instance] "CLSID"="{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\Instance\InitPropertyBag] "Attributes"=dword:00000011 "TargetFolderPath"=hex(2):25, 00, 55, 00, 53, 00, 45, 00, 52, 00, 50, 00, 52, 00, 4f, 00, 46, \ 00, 49, 00, 4c, 00, 45, 00, 25, 00, 5c, 00, 47, 00, 6f, 00, 6f, 00, 67, 00, 6c, 00, 65, 00, 20, 00, \ 44, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 65, 00, 00, 00 

Itu sahaja! Ini menambahkan ikon Google Drive ke panel navigasi Penjelajah Fail.

Tetapan pendaftaran di atas kali terakhir diuji dengan Google Backup & Sync Version 3.43.4275.9540.

Artikel Berkaitan