Pulihkan Pilihan "Pin to Taskbar" yang Hilang di Windows 10

Sekiranya pilihan Pin to Taskbar hilang ketika anda mengklik kanan pada jalan pintas, file yang dapat dieksekusi atau item menu Pinned Start, ini disebabkan oleh Dasar TaskbarNoPinnedList "Taskbar yang diterapkan dalam sistem anda. Berikut adalah fail pendaftaran yang membuang semua Polisi Bar Tugas (20+ tetapan) dengan cepat, di semua edisi Windows, termasuk Windows 10.

(Gamb. 1: Dasar TaskbarNoPinnedList digunakan; pilihan Pin to Taskbar tidak ada.)

Sekiranya sistem anda bukan sebahagian daripada domain, gunakan perbaikan registri di bawah ini untuk membuang tetapan Dasar berdasarkan pendaftaran untuk Taskbar dan kawasan Pemberitahuan.

Muat turun taskbar-policies-remove-all.zip, ekstrak fail REG ke folder dan klik dua kali untuk menjalankannya.

Berikut adalah kandungan pembaikan pendaftaran yang dilampirkan.

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

$config[ads_text6] not found

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

$config[ads_text6] not found

Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;//www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------ [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=- [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

Itu membersihkan SEMUA tetapan Dasar untuk kawasan Taskbar dan Pemberitahuan, dan membawa kembali pilihan menu klik kanan Pin ke Taskbar.

(Lihat juga Pilihan "Pin To Start" Hilang Di Windows 10)

Artikel Berkaitan