Pin Control Panel ke Task untuk Mengakses Applet Klasik dengan Cepat

Halaman Tetapan Windows 10 sepatutnya mengganti Panel Kawalan klasik sepenuhnya dalam masa terdekat. Tetapi itu belum berlaku, dan beberapa halaman dalam aplikasi Tetapan masih menghubungkan ke applet Panel Kawalan klasik. Itu akan berlaku sehingga Microsoft sepenuhnya memasukkan applet Panel Kawalan ke aplikasi Tetapan moden.

Untuk mengakses applet Panel Kawalan dengan cepat, anda dapat menyisipkan Panel Kawalan ke Bar Tugas dan menambah atau menyematkan applet kegemaran atau yang sering anda gunakan ke Jumplist ikon Panel Kawalan.

Pin Control Panel ke Taskbar

Buka Panel Kawalan. Klik kanan pada ikon bar tugasnya dan klik Pin ke Taskbar.

Sekarang, seret applet dari tetingkap Panel Kawalan dan lepaskan pada ikon bar tugas Panel Kawalan. Ini menyematkan item ke Jumplist Panel Kawalan.

Itupun dia. Akaun Pengguna disematkan ke Jumplist

Tambahkan seberapa banyak applet yang anda mahu ke Jumplist. Ini memudahkan akses mudah ke halaman Panel Kawalan klasik.

Sematkan item Panel Kawalan individu ke bar tugas

Anda juga boleh menyematkan applet CPL individu ke bar tugas dengan membuat jalan pintas yang menyebutkan GUID item Panel Kawalan, dan awalan sasaran pintasan dengan "explorer.exe"

Contohnya, untuk menyematkan folder Sambungan Rangkaian, buat jalan pintas dengan sasaran berikut:

 shell explorer.exe ::: {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} 

Sesuaikan ikon jalan pintas sehingga mewakili ikon Rangkaian. Semak imbas shell32.dll atau imageres.dll untuk mencari ikon yang sesuai.

Klik kanan pada jalan pintas dan klik Pin to Taskbar.

Itulah cara anda memasang applet CPL individu ke Taskbar. Anda juga ingin melihat halaman Nama Canonical of Control Panel Items di laman Microsoft untuk mendapatkan senarai GUID dan nama kanonik item Panel Kawalan.

Artikel Berkaitan