Perbaiki Buka dengan Program Ralat "Pilih aplikasi lain" Tidak Berkaitan dengan Windows 10

Apabila anda mengklik kanan fail, dan memilih Buka dengan ... di komputer Windows 10, ralat berikut mungkin muncul:

Fail ini tidak mempunyai program yang berkaitan dengannya untuk melakukan tindakan ini. Sila pasang program atau, jika sudah dipasang, buat persatuan di panel kawalan Program Lalai.

Atau jika menu Buka dengan… berkembang dan anda mengklik pilihan Pilih aplikasi lain di submenu, ralat yang sama dapat dilihat.

Ini berlaku jika pendaftaran berikut, sub-kunci atau beberapa nilainya hilang:

 HKEY_CLASSES_ROOT \ Tidak diketahui 

Untuk menyelesaikan masalah, muat turun w10_unknown.zip, unzip dan jalankan fail REG yang dilampirkan w10_unknown.reg.

Catatan: Fail REG ini hanya akan digunakan dalam sistem Windows 10. Untuk versi Windows XP, Vista dan 7 dari perbaikan ini, lihat halaman ini.

Berikut adalah kandungan fail REG:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown] "AlwaysShowExt"="" "QueryClassStore"="" "TypeOverlay"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\DefaultIcon] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, 00, 68, 00, \ 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 30, 00, 00, 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell] @="openas" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\InvokeDefaultVerbInOtherProcess] "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\InvokeDefaultVerbInOtherProcess\command] "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\Open] "MultiSelectModel"="Single" "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\Open\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, \ 00, 31, 00, 22, 00, 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas] "MultiSelectModel"="Single" @=hex(2):40, 00, 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, 00, \ 68, 00, 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, 00, 35, \ 00, 33, 00, 37, 00, 36, 00, 00, 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, \ 00, 31, 00, 22, 00, 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\OpenWithSetDefaultOn] "MultiSelectModel"="Single" "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\OpenWithSetDefaultOn\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 2d, 00, 6f, \ 00, 76, 00, 65, 00, 72, 00, 72, 00, 69, 00, 64, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, 00, 31, 00, 22, 00, \ 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" 

Artikel Berkaitan