Carian Pangkalan Pengetahuan Sokongan Microsoft Menggunakan Penyambung Carian Windows 7

Berikut adalah Penyambung Carian Windows 7 yang menggunakan Carian Windows Live untuk mencari artikel Pangkalan Pengetahuan Microsoft (MSKB) dari dalam Windows Explorer.

Muat turun MSKB.osdx dan simpan ke Desktop.

Klik dua kali fail untuk menambah Cari Penyambung, dan klik Tambah apabila diminta.

Ini menambah Penyambung Carian MSKB dan kemudian membuka Windows Explorer. Taipkan pertanyaan carian sampel.

Gambar 2: Senarai artikel Windows 7 mengenai "Aero".

Artikel Berkaitan