Cara Menyesuaikan Ikon Perpustakaan di Windows 7

Windows 7 tidak menyediakan GUI untuk mengubah ikon yang ditunjukkan untuk Perpustakaan, dan Perpustakaan tidak menggunakan rujukan ikon yang disediakan dalam file desktop.ini. Berikut adalah cara yang baik untuk menyesuaikan ikon Perpustakaan di Windows 7.

Terima kasih kepada Bogo atas tip yang sangat baik ini!

Menukar ikon Perpustakaan di Windows 7

1. Mulakan Notepad

2. Klik Mula, taip jalan berikut dan tekan ENTER:

% AppData% \ Microsoft \ Windows \ Perpustakaan

3. Seret perpustakaan (yang ingin anda ubah ikonnya) ke tetingkap Notepad.

4. Tambahkan entri berikut selepas baris

Ikon Laluan ke

Sebagai contoh, untuk menetapkan ikon ke-84 (indeks bermula dari 0) dari Shell32.dll, ketik baris berikut:

SHELL32.DLL, 84

Catatan: Garis mungkin sudah ada untuk Perpustakaan lalai. Untuk Perpustakaan tersuai, anda perlu menambahkannya secara manual.

5. Simpan fail dan tutup Notepad. Tekan F5 untuk memuat semula tetingkap Perpustakaan untuk melihat apakah ikon Perpustakaan telah berubah.

Artikel Berkaitan