Cara Memulihkan Pilihan Hibernate ke Menu Win X di Windows 10

Menu pengguna Daya (Win + X) dan tetapan Daya tidak menampilkan pilihan Hibernate secara lalai pada Windows 8 dan Windows 10. Namun, pilihan tersebut dapat diaktifkan melalui Panel Kawalan Pilihan Daya, menggunakan langkah-langkah berikut:

Pulihkan Pilihan Hibernate ke Menu Win + X

  1. Tekan Win + R, ketik powercfg.cpl dan tekan ENTER
  2. Klik Pilih apa yang dilakukan oleh butang kuasa

  3. Klik Ubah tetapan yang tidak tersedia pada masa ini
  4. Di bawah tetapan Shutdown, aktifkan kotak centang Hibernate (menu Show in Power.)

Pilihan Hibernate kini kembali ke menu Win + X serta butang Power Start menu.

Tetapan pendaftaran yang setara

 Windows Registry Editor Versi 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ FlyoutMenuSettings] "ShowSleepOption" = dword: 00000001 "ShowHibernateOption" = dword: 00000001 "ShowLockOption" = dword: 00000001 

Fail .reg di atas membolehkan pilihan Tidur, Hibernate dan Kunci dalam pilihan pilihan Daya.

Artikel Berkaitan