Cara Memulihkan ikon Desktop Bin Kitar Semula yang Hilang di Windows 10

Recycle Bin adalah salah satu ikon lalai yang ditambahkan semasa anda memasang Windows. Sekiranya anda secara tidak sengaja mengeluarkan ikon tong sampah dari desktop, siaran ini memberitahu anda cara mengembalikan ikon tersebut di desktop.

Catatan ini mempunyai fail REG yang mengandungi tetapan lalai untuk ikon ruang nama Windows 10 Recycle Bin. Menjalankan fail ini akan memulihkan Recycle Bin jika hilang dari Desktop atas sebab tertentu.

Kembalikan ikon Desktop Bin Kitar Semula yang Hilang di Windows 10

Sebelum meneruskan, perlu diketahui bahawa Recycle Bin (dan seluruh desktop) akan disembunyikan jika komputer anda berada dalam mod Tablet. Ini adalah biasa. Tetapi sebilangan pengguna tidak menyedari bahawa mereka menjalankan mod Tablet.

Sekiranya anda tidak menggunakan mod Tablet dan masih ada ikon Tong Kitar Semula, gunakan penyelesaian di bawah.

Pulihkan Tong Kitar Semula menggunakan Dialog "Tetapan Ikon Desktop"

Pertama, periksa sama ada kotak pilihan Recycle Bin diaktifkan dalam dialog tetapan ikon Desktop. Klik Mula, ketik ikon desktop dan klik Tunjukkan atau sembunyikan ikon biasa di desktop

Dayakan kotak semak Recycle Bin dan klik OK.

Sekiranya itu tidak memulihkan Recycle Bin, jalankan Registry fix di bawah.

Pulihkan ikon Recycle Bin menggunakan Registry Fix

Muat turun w10_recycle_bin_restore.zip, unzip dan jalankan fail REG yang dilampirkan. Fail ini menambah ikon khas Recycle Bin (tetapan lalai kilang) di Windows 10.

Berikut adalah kandungan fail REG.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] @="Recycle Bin" "AppID"="{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}" "InfoTip"=hex(2):40, 00, 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, \ 6f, 00, 74, 00, 25, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, \ 00, 73, 00, 68, 00, 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, \ 2d, 00, 32, 00, 32, 00, 39, 00, 31, 00, 35, 00, 00, 00 "LocalizedString"=hex(2):40, 00, 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, \ 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 68, 00, 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, \ 2c, 00, 2d, 00, 38, 00, 39, 00, 36, 00, 34, 00, 00, 00 "SortOrderIndex"=dword:00000078 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, 6d, 00, \ 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, 00, 35, \ 00, 35, 00, 00, 00 "Empty"=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, \ 6d, 00, 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, \ 00, 35, 00, 35, 00, 00, 00 "Full"=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, \ 6d, 00, 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, \ 00, 35, 00, 34, 00, 00, 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, 00, 68, 00, \ 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 00, 00 "ThreadingModel"="Apartment" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\empty] "CommandStateHandler"="{c9298eef-69dd-4cdd-b153-bdbc38486781}" "Description"="@shell32.dll, -31332" "Icon"="shell32.dll, -254" "MUIVerb"="@shell32.dll, -10564" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\empty\command] "DelegateExecute"="{48527bb3-e8de-450b-8910-8c4099cb8624}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\PropertySheetHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder] "Attributes"=hex:40, 01, 00, 20 "FolderValueFlags"=dword:00000200 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\tabsets] "location"=dword:00000100 "selection"=dword:00000100 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon] "empty"=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, \ 6d, 00, 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, \ 00, 35, 00, 35, 00, 00, 00 "full"=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, \ 6d, 00, 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, \ 00, 35, 00, 34, 00, 00, 00 @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 69, 00, 6d, 00, \ 61, 00, 67, 00, 65, 00, 72, 00, 65, 00, 73, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, 00, 35, \ 00, 34, 00, 00, 00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu] "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel] "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] @="Recycle Bin" 

Ini akan mengembalikan Recycle Bin yang hilang ke Desktop dan di Explorer.

$config[ads_text6] not found

Artikel Berkaitan