Cara Batch Menukar Dokumen Word ke dalam Fail PDF

Microsoft Word adalah pemproses kata terkemuka yang menggunakan mana anda dapat menyimpan dokumen dalam format .doc, .docx, dan format lain yang berbeza. Apabila anda perlu mengirim dokumen kepada seseorang yang belum memasang Office Word, anda biasanya menukar dokumen tersebut ke PDF dan mengirimkannya.

Seperti yang anda ketahui, Microsoft Word membolehkan anda menukar atau menyimpan dokumen (file .doc atau .docx) sebagai fail PDF menggunakan dialog Save As.

Buka dokumen, dan lancarkan dialog Simpan sebagai. Pilih PDF (* .pdf) dari senarai dan simpan failnya.

Pilihan lain adalah menggunakan pemacu Cetak Microsoft ke PDF pada Windows 10 untuk mengeluarkan fail .doc atau .docx ke dokumen .pdf. Untuk ini, anda akan menggunakan pilihan Cetak (bukan Simpan sebagai ) untuk mencetak dokumen ke PDF.

Sistem Pra-Windows 10 tidak mempunyai pemacu Cetak Microsoft ke PDF. Dalam sistem tersebut. anda boleh menggunakan CutePDF Writer atau Foxit PDF Printer percuma (sebahagian daripada perisian Foxit PDF Reader.)

$config[ads_text6] not found

Tetapi, jika anda mempunyai puluhan atau ratusan dokumen Word yang ingin anda ubah ke PDF, menggunakan pilihan GUI akan menjadi tugas yang memakan masa dan melelahkan.

Artikel ini memberitahu anda bagaimana menukar banyak fail .doc atau .docx ke fail PDF menggunakan Skrip Windows dan kaedah lain.

Cara Batch Menukar Dokumen Word ke dalam Fail PDF

Kaedah 1: Menggunakan VBScript tersuai

Microsoft Office mempunyai sokongan automasi atau skrip. Dengan menggunakan VBScript, anda dapat menukar dokumen Word secara pukal ke PDF. Berikut adalah skrip ringkas yang saya tulis untuk menjalankan tugas:

 'Tukar fail .doc atau .docx ke .pdf melalui menu Hantar Ke Tetapkan fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject") Untuk i = 0 To WScript.Arguments.Count -1 docPath = WScript.Arguments (i) docPath = fso. GetAbsolutePathName (docPath) If LCase (Right (docPath, 4)) = ".doc" Atau LCase (Right (docPath, 5)) = ".docx" Kemudian Tetapkan objWord = CreateObject ("Word.Application") pdfPath = fso. GetParentFolderName (docPath) & "\" & _ fso.GetBaseName (docpath) & ".pdf" objWord.Visible = False Set objDoc = objWord.documents.open (docPath) objDoc.saveas pdfPath, 17 objDoc.Close Endj Sekiranya Seterusnya 

Tukarkan dokumen Word ke PDF menggunakan VBScript

 1. Salin kod VBScript di atas ke Notepad.
 2. Simpan fail dengan sambungan .vbs, dan dalam folder tetap. - cth d:\scripts\doc2pdf.vbs

 3. Tutup Notepad.
 4. Buka File Explorer dan semak folder SendTo berikut:
   C: \ Users \% username% \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ SendTo 
 5. Buat jalan pintas ke skrip doc2pdf.vbs di folder SendTo.
 6. wscript.exe sasaran pintasan dengan wscript.exe dan kemudian diikuti dengan spasi.

 7. Sebagai pilihan, tetapkan ikon yang cantik dengan mengklik butang Tukar Ikon.
 8. Namakan jalan pintas dengan sewajarnya - contohnya, Tukar Dokumen Word ke PDF

 9. Sekarang, buka folder yang mengandungi dokumen Word yang ingin anda ubah ke PDF.
 10. Pilih dokumen, klik kanan pada pilihan, dan klik Kirim ke .
 11. Klik Convert Word Docs to PDF di menu Send to .

  Itu sahaja! Fail PDF anda kini sudah siap!


Kaedah 2: Menggunakan Penukar Fail (perisian percuma)

File Converter adalah alat mudah yang membolehkan anda menukar atau memampatkan satu atau beberapa fail menggunakan menu konteks di Explorer. Program ini adalah perisian percuma!

Selepas anda memasang perisian, yang perlu anda lakukan ialah memilih fail .doc atau .docx yang ingin anda tukar, klik File Converter di menu klik kanan dan pilih To Pdf

Ini menunjukkan status penukaran dengan bar kemajuan.

Garis arahan

Untuk menukar fail .docx ke .pdf menggunakan baris perintah menggunakan Penukar Fail, gunakan sintaks ini:

 "C: \ Program Files \ File Converter \ FileConverter.exe" --conversion-preset "To Pdf" "drive: \ path \ filename.docx" 

Perhatikan bahawa program ini dapat menukar banyak format fail ke format output yang berbeza. Anda boleh mengkonfigurasi pratetap dan format output di tetingkap Tetapan Penukar Fail.

Berikut adalah senarai format input dan output yang disokong oleh File Converter .

Format output yang disokongFormat input yang serasi
Audioflac, aac, ogg, mp3, wav3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv
Videowebm, mkv, mp4, ogv, avi, gif3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv
Gambarpng, jpg, ico, laman webbmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc *, docx *, odt *, odp *, ods *, ppt *, pptx *, xls *,

xlsx *

Dokumenpdfdoc *, docx *, odt *, odp *, ods *, ppt *, pptx *, xls *, xlsx *, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga

* Anda perlu memasang dan mengaktifkan Microsoft Office untuk menukar dokumen Office.

Program ini, dan juga kaedah VBScript, menggunakan kaedah automasi Microsoft Office Word untuk menukar fail .doc atau .docx ke PDF. Ini bermaksud bahawa anda perlu memasang Office untuk program untuk menukar dokumen Word anda.

Artikel Berkaitan